Sokolov, Nikolai F.

"Reading Girl"

27½" x 33¾" (70 x 86 cm)

1961, Oil on Canvas

Meg #1704, Price: 4

back to top