Sokolov, Nikolai F.

"Hot Day"

31½" x 24¾" (80 x 63 cm)

1985, Oil on Canvas

Meg #1162, Price: 1

back to top